2017/18. évad

Aktualitások, hírek

2017-12-20
Tisztelt Sportszervezetek!

A NETLOCK Kft által üzemeltetett NETLOCK SIGN elektronikusaláírás-szolgáltatás működésében tapasztalt szolgáltatás kiesést a bizalmi szolgáltató szakemberei elhárították, amennyiben szükséges kérjük, próbálják meg a pályázati dokumentumok ismételt hitelesítését!
Köszönjük a türelmüket és a megértésüket!

Tisztelettel,

NETLOCK Ügyfélszolgálat
E-mail: info@netlock.hu
Telefon: 36 1 437 6655
2017-11-29
Tisztelt Pályázók!

Az igazolási és támogatási igazolási kérelmek mellékleteinek központi kezelésével kapcsolatos tájékoztatót az alábbiakban olvashatják:

TIG mellékletek központi kezelése tájékoztató
2017-10-04
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017. 09. 10. után kiküldött 24/A típusú igazolások esetén az utalási táblázatok kitöltése a rendszerben automatikusan történik a NAV által a szövetség hivatali kapuján keresztül küldött utalási információk alapján. Az igazolások kiküldése után az utalási táblázatok állapota azonnal "Még nem utalt" státuszra változik, melyet lila színnel jelez a rendszer, így az előrehaladási jelentések, módosítási kérelmek, hosszabbítási kérelmek elkezdését nem befolyásolja, hogy nem érkezett még be utalás az adott kérelem elkezdésének időpontjáig az érintett igazolási kérelmek vonatkozásában.

Az utalások NAV által történő lejelentése után a rendszer automatikusan részben/teljesen utaltként véglegesíti az utalási táblázatokat.

Az utalási táblázatok automatikus véglegesítése a következő esetekben nem történik meg, itt a felhasználónak kell a véglegesítést elvégeznie, ahogy az eddigiekben is:

  • egy igazolási kérelmen belül előfinanszírozott nem ingatlan és ingatlan jogcímek is lehívásra kerültek és a támogató nem egy összegben ajánlotta fel a támogatást
  • egy igazolási kérelmen belül általános képzés és szakképzés jogcímek is lehívásra kerültek és a támogató nem egy összegben ajánlotta fel a támogatást
Üdvözlettel,
TAO Support
2017-04-28
Tisztelt Felhasználók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az MKOSZ által kiadott Benchmarkkal kapcsolatos visszajelzések, illetve az EMMI által kiadott központi Benchmarkban foglaltak miatt néhány helyen módosult az MKOSZ Benchmarkja. A módosítással érintett részekről a Felhasználók elektronikus levélben kapnak tájékoztatást.
2017-04-12

Tisztelt Felhasználók!

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ), 2017-2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programok benyújtásával, valamint az elbírálás során alkalmazandó értékelési irányelvekkel és becsült piaci értékekkel (a továbbiakban együtt: Benchmark) kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatja tagszervezeteit.

Az Elektronikus Kérelmi Rendszerben a személyi jellegű ráfordítás támogatása, a képzés támogatása, a tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása jogcímek tervezése a korábbiakkal megegyező struktúrában, adattartalommal és csatolmányok alkalmazásával történhet. Az utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és a versenyeztetés jogcím esetében a korábbitól eltérő szabályok kerülnek meghatározásra. A változásokkal kapcsolatban minden szükséges információt megtalálnak a www.kosarsport.hu/tao/2017 oldalon.

Az MKOSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás során kötelező jelleggel bír a sportszervezetek részére, az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet.

A Benchmark szerinti összegek az elszámolható legnagyobb mértéket jelölik, a sportszervezet jogosult saját forrás bevonása mellett az ott meghatározottnál nagyobb összeg kifizetésére, a jóváhagyott program terhére történő elszámolására azonban nem.

2017-03-07
Tisztelt Felhasználók!

A kérelmi rendszer jelenleg még fejlesztés alatt áll, a belépés nem lehetséges!

Üdvözlettel, TAO Support